-9%

Kapacitet 500 m²
Pogon samohodna 1 brzina
Širina košnje 40 cm

1.365,00 kn

Kapacitet 500 m²
Pogon Na guranje
Širina košnje 40 cm
Metode košnje Sakupljanje/Stražnje izbacivanje

2.800,00 kn

Kapacitet 500 m²
Pogon samohodna 1 brzina
Širina košnje 40 cm
Metode košnje Sakupljanje/Stražnje izbacivanje

3.250,00 kn